Gutiérrez Sanmartín, Melchor

Gutiérrez Sanmartín, Melchor

Melchor Gutiérrez Sanmartín és mestre i doctor en Psicologia. Actualment, imparteix classes d'aprenentatge i desenvolupament motor i de psicologia de l'activitat física i de l'esport a l'Escola de Magisteri i a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de València. És premi UNISPORT (1994) en ciències socials i humanitats i autor de diversos llibres i articles sobre l'àmbit físicoesportiu. Entre les seves obres destaquen: Valores sociales y deporte (1995), Metodología de enseñanza de las actividades acuáticas educativas (1998) i Manual sobre valores en la educación física y el deporte (2003).

Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte

Gutiérrez Sanmartín, Melchor

Sinopsi de Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte

L’aplicació del Programa de Responsabilitat Personal i Social en diversos centres educatius del nostre país ha permès, com ja ho està fent amb èxit en el context americà des de fa més de trenta anys, mostrar la seva efectivitat entre els nostres escolars, proporcionant una guia concreta d’actuació, aportant exemples d’unitats didàctiques i tècniques de treball que poden resultar d’especial utilitat a tots aquells que desitgin donar un tomb a l’educació i que pretenguin col·laborar en la solució d’alguns problemes que actualment ens planteja la societat.

PUBLICACIONS DE Gutiérrez Sanmartín, Melchor