Hernández Cardona, F. Xavier

Hernández Cardona, F. Xavier

Doctor en història i catedràtic de didàctica de les ì ciències socials de la Universitat de Barcelona. S'ha ì especialitzat en el camp de la didàctica de les ciències ì socials, en museografia i en iconografia històrica. Va ì participar de manera molt activa en els processos de ì reforma educativa a Catalunya a finals del segle XX. Ha ì participat en la redacció de nombrosos treballs ì d'investigació i innovació educativa. És membre del ì consell de redacció de la revista Guix i exerceix com a ì codirector de la revista Íber. Didáctica de las Ciencias ì Sociales, Geografía e Historia. Va coordinar el projecte ì històric i museogràfic del Museu d'Història de Catalunya ì (1994-1996). Va exercir com a president de la Divisió de ì Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona ì entre el 1999-2002 i com a director del Departament de ì Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de ì Barcelona (2008-2012). Ha dirigit diversos projectes de ì I+D i és IP del grup d'investigació DIDPATRI (didàctica ì del patrimoni, museografia comprensiva i noves ì tecnologies) SGR 2009-245.

Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia

Hernández Cardona, F. Xavier

Sinopsi de Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia

Els canvis trepidants del món actual posen a l'ordre del dia la necessitat d'una formació en ciències socials, geografia i història. Durant un temps l'ensenyament-aprenentatge dels continguts i mètodes d'aquestes ciències, en els sistemes d'ensenyament-aprenentatge institucionals, s'ha posat en dubte. Avui dia ningú dubta de la seva importància. Les ciències socials atorguen a l'alumnat de primària i secundària una guia per llegir i interpretar el món d'avui a partir dels més diversos referents espaciotemporals. D'això es dedueix que l'ensenyament de les ciències socials més que important és, en l'actualitat, imprescindible per garantir un ensenyament de qualitat.

PUBLICACIONS DE Hernández Cardona, F. Xavier