Herrera Llop, Lluís Marc

Herrera Llop, Lluís Marc

És catedràtic d'educació secundària (2009) i doctor en ì geografia i història (1997) per la Universitat de ì Barcelona. Igualment, ha cursat estudis musicals de grau ì mitjà i superior als conservatoris de Lleida, Tarragona i ì Barcelona. Ha impartit classes en àmbits diferents que ì van des de l'educació secundària fins a l'ensenyament ì universitari. El seu camp d'investigació té la doble ì vessant històrica i didàctica i s'ha concretat en ì diverses publicacions en els dos àmbits així com la ì collaboració amb revistes especialitzades en el camp de ì la didàctica musical. Entre les diverses publicacions que ha fet destaquen La ì música teatral a Lleida durant la segona meitat del segle ì XIX (1998); Cosme Ribera i Miró 1842-1928 (2000); ì Monografia de l'Albi de Mossèn Enric Ribera (2000); ì Música de hoy para la escuela de hoy (2000); La música a ì Lleida durant la Renaixença i el Modernisme (2002); ì Montfalcó Murallat: escenari medieval (2006) i Granados ì (2009). Igualment, ha collaborat en obres col·lectives com Els ì orígens de les associacions corals a Espanya (1998); ì Beatles. Projecte didacticomusical (1998); Història de la ì Música Catalana, Valenciana i Balear (2003); La ì creatividad en la clase de música: componer y tocar ì (2007); Història del Bisbat de Lleida (2009); Música. ì Máster de Secundaria (2010) i ha escrit diversos articles ì a revistes especialitzades en didàctica de la música com ì Eufonía (1999) i Guix (2001).

Didáctica de la Música

Herrera Llop, Lluís Marc

Sinopsi de Didáctica de la Música

L’objectiu  és orientar els docents de Música de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat sobre el que suposa ensenyar música «musicalment». Difereix, per tant, dels manuals de didàctica de la Música convencionals, ja que aquest llibre orienta el lector no només sobre quins poden ser els mètodes i les estratègies més adients per a l’ensenyament, sinó també respecte a qüestions com ara per què ensenyar música, què ensenyar, què s’ensenya i s’aprèn dins i fora de l’aula, o a qui s’ensenya. 

Enllaç al material complementari.

PUBLICACIONS DE Herrera Llop, Lluís Marc