Huguet Comelles, Teresa

Huguet Comelles, Teresa

Teresa Huguet i Comelles és psicòloga, treballa com a assessora psicopedagògica a l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) d'Esplugues-Sant Just (Barcelona). Ha publicat nombrosos articles i ha participat en activitats de formació permanent del professorat i en la formació de psicopedagogs. És coautora del llibre Aprendre i ensenyar a l'educació infantil, d'aquesta mateixa editorial.

Tiempos, espacios y grupos

Huguet Comelles, Teresa

Sinopsi de Tiempos, espacios y grupos
El análisis y la evaluación de la organización en la escuela infantil: DAVOPSI

Les autores d'aquest llibre proposen que s'han de tenir molt en compte tres aspectes fonamentals del context educatiu: l'organització i el fluir dels temps, la disposició dels espais i els diferents tipus d'agrupaments que es realitzen a les escoles infantils com a elements que condicionen, afavoreixen o dificulten el desenvolupament i l'aprenentatge dels nens i les nenes de l'escola infantil. En aquest sentit, el DAVOPSI (Dispositiu d'Anàlisi i Valoració de l'Organització Pedagògica de l'Escola Infantil), s'erigeix com un instrument de gran utilitat per a l'avaluació i la reflexió col·lectiva.

PUBLICACIONS DE Huguet Comelles, Teresa