Huguet Comelles, Teresa

Huguet Comelles, Teresa

Teresa Huguet i Comelles és psicòloga, treballa com a assessora psicopedagògica a l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) d'Esplugues-Sant Just (Barcelona). Ha publicat nombrosos articles i ha participat en activitats de formació permanent del professorat i en la formació de psicopedagogs. És coautora del llibre Aprendre i ensenyar a l'educació infantil, d'aquesta mateixa editorial.

Aprender juntos en el aula

Huguet Comelles, Teresa

Sinopsi de Aprender juntos en el aula
Una propuesta inclusiva

A partir de la perspectiva sistèmica de la comunicació i les relacions, destaca i posa en relleu els aspectes emocionals, afectius i relacionals –sovint poc reconeguts– que influeixen, condicionen i en certs casos interfereixen en la millora i el canvi de l’alumne i de l’acció educativa. La perspectiva sistèmica, per la qual opta, assegura poder analitzar el centre globalment, tot dirigint la mirada tant a l’escola (institució), com a l’aula (lloc on es desenvolupen els processos d’ensenyament i aprenentatge), i als alumnes (en especial, aquells amb més dificultats). En conseqüència, s’indaga en el que pensen els mestres, els especialistes, l’equip directiu, els pares i els professionals externs al centre. Les seves veus, els seus dubtes i comentaris aporten autenticitat a aquest relat. En conjunt, l’obra aporta criteris, orientacions i un ventall molt ampli d’instruments (guions, qüestionaris, etc.) que d’una manera singular, valenta, innovadora i suggeridora aposta per la construcció d’escoles més compromeses a oferir a tot l’alumnat oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a persones.

PUBLICACIONS DE Huguet Comelles, Teresa