Ibarretxe Txakartegi, Gotzon

Ibarretxe Txakartegi, Gotzon

Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació i professor de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat del País Basc, és autor de publicacions especialitzades en educació musical i etnomusicologia. Ha realitzat investigacions sobre cant coral, educació intercultural i interdisciplinarietat en la formació del professorat.

Música. Complementos de formacióndisciplinar

Ibarretxe Txakartegi, Gotzon

Sinopsi de Música. Complementos de formacióndisciplinar

Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

PUBLICACIONS DE Ibarretxe Txakartegi, Gotzon