Ibarretxe Txakartegi, Gotzon

Ibarretxe Txakartegi, Gotzon

Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació i professor de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat del País Basc, és autor de publicacions especialitzades en educació musical i etnomusicologia. Ha realitzat investigacions sobre cant coral, educació intercultural i interdisciplinarietat en la formació del professorat.

10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Ibarretxe Txakartegi, Gotzon

Sinopsi de 10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Comprendre quin és el desenvolupament i la pràctica de la creativitat; trobar solucions noves a problemes nous; defugir falses concepcions, i definir les característiques més sobresortints de la creativitat; saber formular preguntes per obtenir idees, augmentar capacitats i desenvolupar actituds i aptituds, desafiant els convencionalismes tan presents a l'entorn educatiu.

PUBLICACIONS DE Ibarretxe Txakartegi, Gotzon