Iglesias Vidal, Edgar

Iglesias Vidal, Edgar

Doctor en pedagogia, llicenciat en antropologia social i cultural i diplomat en treball social. És membre del grup de recerca LIBERI, en Infància, Joventut i Comunitat de la Universitat de Girona i és professor associat del Departament de Pedagogia d’aquesta universitat. També està vinculat a l’equip de recerca ERDISC (Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes) de la UAB. Ha participat en diferents recerques i publicacions orientades al reconeixement de la diversitat sociocultural i la dimensió intercultural en entorns educatius de diversitat: Educación intercultural en el tiempo libre. Acción educativa en tiempos neoliberales (2015). Els seus interessos de recerca s’orienten també al desenvolupament d’entorns d’aprenentatge comunitaris des de la connexió d’agents i aprenentatges. Va ser en l’àmbit de la connexió entre el context educatiu formal i no formal que va realitzar la seva estada postdoctoral de recerca a la Graduate School of Education de la Stanford University (Califòrnia – EUA). Compta amb vint anys d’experiència en l’àmbit del treball socioeducatiu en clau comunitària i és membre de l’Associació Educativa Integral del Raval, des d’on ha participat en l’impuls de diferents projectes d’educació comunitària. Col·labora també com a formador, amb diferents equips educatius, institucions i administracions educatives.

Aprenentatge amb sentit i valor personal

Iglesias Vidal, Edgar

Sinopsi de Aprenentatge amb sentit i valor personal
Estratègies, recursos i experiències de personalització educativa

Aquest llibre té com a objectiu identificar, descriure i il·lustrar un conjunt de recursos, estratègies i experiències de personalització educativa dirigits a promoure i reforçar en l'alumnat el sentit i el valor personal dels seus aprenentatges escolars. Sorgit en el marc de l'Aliança Educació 360 promoguda per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, té com a destinataris principals docents i agents educatius de la comunitat.
La personalització de l'acció educativa, entesa com un conjunt d'actuacions i estratègies dirigides a afrontar i revertir el fenomen de la pèrdua de sentit de l'aprenentatge, forma part del nucli dels esforços esmerçats a revisar en profunditat l'educació escolar atenent les característiques i exigències de la nova ecologia de l'aprenentatge.

PUBLICACIONS DE Iglesias Vidal, Edgar