Iglesias Vidal, Edgar

Iglesias Vidal, Edgar

Doctor en pedagogia, llicenciat en antropologia social i cultural i diplomat en treball social. És membre del grup de recerca LIBERI, en Infància, Joventut i Comunitat de la Universitat de Girona i és professor associat del Departament de Pedagogia d’aquesta universitat. També està vinculat a l’equip de recerca ERDISC (Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes) de la UAB. Ha participat en diferents recerques i publicacions orientades al reconeixement de la diversitat sociocultural i la dimensió intercultural en entorns educatius de diversitat: Educación intercultural en el tiempo libre. Acción educativa en tiempos neoliberales (2015). Els seus interessos de recerca s’orienten també al desenvolupament d’entorns d’aprenentatge comunitaris des de la connexió d’agents i aprenentatges. Va ser en l’àmbit de la connexió entre el context educatiu formal i no formal que va realitzar la seva estada postdoctoral de recerca a la Graduate School of Education de la Stanford University (Califòrnia – EUA). Compta amb vint anys d’experiència en l’àmbit del treball socioeducatiu en clau comunitària i és membre de l’Associació Educativa Integral del Raval, des d’on ha participat en l’impuls de diferents projectes d’educació comunitària. Col·labora també com a formador, amb diferents equips educatius, institucions i administracions educatives.

Aprendizaje con sentido y valor personal

Iglesias Vidal, Edgar

Sinopsi de Aprendizaje con sentido y valor personal
Experiencias, recursos y estrategias de personalización educativa

Este libro tiene como objetivo identificar, describir e ilustrar un conjunto de recursos, estrategias y experiencias de personalización educativa dirigidos a promover y reforzar en el alumnado el sentido y el valor personal de sus aprendizajes escolares. Surgido en el marco de la Alianza Educación 360 promovida por la Fundación Jaume Bofill, la Diputación de Barcelona y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña, tiene como destinatarios principales docentes y agentes educativos de la comunidad. La personalización de la acción educativa, entendida como un conjunto de actuaciones y estrategias dirigidas a afrontar y revertir el fenómeno de la pérdida de sentido del aprendizaje, forma parte del núcleo de los esfuerzos invertidos a revisar en profundidad la educación escolar atendiendo las características y exigencias de la nueva ecología del aprendizaje.

PUBLICACIONS DE Iglesias Vidal, Edgar