Intxausti Gabilondo, Maria José

Intxausti Gabilondo, Maria José

M. José Intxausti Gabilondo és psicòloga i psicomotricista. Des de fa més de tres dècades treballa com a professora de l’Escola de Magisteri de Vitòria (Universitat del País Basc UPV/EHU). Ha estat cofundadora i formadora de l’Escola de Psicomotricitat de Bergara, Luzaro, que pertany a l’ASEFOP (Associació Europea d’Escola de Formació en Pràctica Psicomotora), experiència que l’ha posat en contacte directe amb la pràctica educativa d’incomptables escoles i els seus professionals. L’educació infantil, els seus centres, els seus professionals i els nens i les nenes d’aquesta etapa, juntament amb les seves famílies, han estat un referent constant en la seva trajectòria. Durant anys ha participat en la vida quotidiana d’escoles infantils com a psicomotricista. Aquesta pràctica li ha proporcionat un coneixement de la realitat educativa que ha enriquit la seva docència a les diplomatures i el grau d’educació infantil. Així mateix ha impartit cursos de formació, ha participat en congressos i jornades, ha fet xerrades a centres escolars i ha escrit i col·laborat en diferents publicacions.

La entrevista: construir la relación con las familias (0-6)

Intxausti Gabilondo, Maria José

Sinopsi de La entrevista: construir la relación con las familias (0-6)
Reflexiones y experiencias

La legislación de la etapa de educación infantil expresa claramente la necesidad de promover la colaboración entre familia y escuela. También los planes de estudio recogen la necesidad de formación en estas tareas. Los análisis realizados desde una perspectiva teórica proponen diversas maneras de abordar esta colaboración, entre las que destaca una por su amplia aplicación y sus reconocidas virtudes: la entrevista.

La entrevista educativa constituye un momento privilegiado de comunicación pero, a la vez, es una tarea exigente. Este libro trata de profundizar en los aspectos que modulan la preparación, realización, análisis y aprovechamiento posterior de la entrevista, a la vez que aborda aquellos factores que obstaculizan su realización y aquellos que la favorecen, subrayando el enriquecimiento que tiene en esta etapa infantil la relación familia-escuela para todos los implicados.

PUBLICACIONS DE Intxausti Gabilondo, Maria José