Jaramillo Guijarro, Concepción

Jaramillo Guijarro, Concepción

Concepción Jaramillo Guijarro és pedagoga i ha realitzat diversos cursos de postgrau sobre estudis de les dones. Ha publicat articles sobre les dones en l'educació en revistes especialitzades, com ara Cuadernos de Pedagogía o Duoda. També ha elaborat materials didàctics i de suport a l'ensenyament, entre ells vàries publicacions editades per l'Institut de la Dona i el Centre d'Investigació i Documentació Educativa del Ministeri d'Educació. Actualment, treballa en la formació contínua del professorat i d'educadors i educadores de temps lliure. A més, col·labora en programes de vàries institucions sobre coeducació i prevenció de la violència contra les dones.

El harén pedagógico

Jaramillo Guijarro, Concepción

Sinopsi de El harén pedagógico
Perspectiva de género en la organización escolar

Una de les dimensions que subjeu a tota la dinàmica organitzativa és la de gènere. La institució escolar està integrada per homes i dones, alumnes i alumnes, pares i mares que comparteixen cada dia tasques i relacions. Aquesta condició d'homes i dones influeix en les expectatives, les concepcions, el desenvolupament de treballs, l'acompliment de càrrecs, l'envelliment, les relacions interpersonals, la distribució del temps i de l'espai, la utilització del llenguatge…

PUBLICACIONS DE Jaramillo Guijarro, Concepción