Jiménez Torregrosa, Lorena

Jiménez Torregrosa, Lorena

Lorena Jiménez Torregrosa (Granollers, 1988). Sóc llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011). Centro la seva recerca en la Didàctica de els Ciències Socials i el Patrimoni, especialment en la innovació docent i la didàctica del temps històric; també en els usos educatius dels espais patrimonials vinculats al conflicte des d’una perspectiva social. Compto amb molta experiència educativa formal i no formal en totes les etapes educatives i en projectes de participació ciutadana. He estat professora a la Universitat de Girona i a la Universitat de Barcelona, on actualment hi compagino la docència i la recerca, sent membre del grup de recerca DIDPATRI. He col·laborat en el disseny i implementació de nous recursos per a l’ensenyament-aprenentatge de les ciències socials mitjançant estratègies basades en el us de temes transversals i metodologies actives i inclusives. 

Ciencias sociales y educación infantil

Jiménez Torregrosa, Lorena

Sinopsi de Ciencias sociales y educación infantil
Cuando despertó, el mundo estaba allí

Propostes didàctiques per treballar els continguts d’educació infantil des d’una perspectiva global. S’ofereixen activitats d’ensenyament-aprenentatge que contribueixen al desenvolupament de la creativitat, el pensament divergent, el pensament complex i les intel·ligències múltiples. Les metodologies a partir de les quals es desenvolupen les propostes pràctiques plantejades són els centres d’interès, el mètode de descobriment del medi i els projectes de treball global.

L’enfocament global de les ciències socials que interrelaciona els conceptes de totes les disciplines (art, filosofia, geografia i història) està present en les propostes pràctiques de caràcter interdisciplinari que s’ofereixen en el llibre, abordant les tres àrees del segon cicle d’educació infantil: el descobriment d’un mateix i dels altres, el descobriment de l’entorn i la comunicació i el llenguatge.

PUBLICACIONS DE Jiménez Torregrosa, Lorena