Lagares Gaitán, Ana Rosa

Lagares Gaitán, Ana Rosa

Ana Rosa Lagares Gaitán és llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat Complutense de Madrid. Desenvolupa la seva activitat professional a l'empresa Magíster. En aquest centre és directora del Departament de Legislació Educativa i assessora als departaments didàctics en les tasques de fonamentació normativa de les seves propostes. Desenvolupa una intensa feina en formació del professorat, impartint cursos de formació inicial i contínua per a institucions públiques i privades. És coautora, juntament amb Amparo Escamilla, d'un glossari de termes educatius de la LOCE (2003) i de diversos tipus de programes de formació del professorat. Ha col·laborat en vàries guies de recursos didàctics.

La LOE: perspectiva pedagógica e histórica

Lagares Gaitán, Ana Rosa

Sinopsi de La LOE: perspectiva pedagógica e histórica
Glosario de términos esenciales

Des de la Ley Moyano a la LOE (1857-2006). Anàlisi legislativa, històrica i pedagògica. Inclou un glossari de conceptes bàsics per a les tasques de disseny de documents de planificació en els nivells de centre, etapa i aula.

PUBLICACIONS DE Lagares Gaitán, Ana Rosa