Lapeña Riu, Antoni

Lapeña Riu, Antoni

Antonio Lapeña Riu (Lleida, 1952) és inspector del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya des de 2006. Mestre i llicenciat en Dret, s'ha fet càrrec de la direcció d'un centre docent públic durant catorze anys. Ha estat ponent en nombrosos cursos de formació en organització i gestió escolar per al professorat. És autor i coautor d'articles i llibres sobre legislació, gestió i organització escolar. És coautor, també, del Manual de legislación educativa i de la base de dades Educalex.

Dirección y gestión de centros docentes

Lapeña Riu, Antoni

Sinopsi de Dirección y gestión de centros docentes
Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

Guia pràctica d'ajuda a la funció directiva, amb pautes d'actuació clares i concises sobre els temes més problemàtics i que amb més freqüència i entitat es presenten en la tasca diària.

PUBLICACIONS DE Lapeña Riu, Antoni