Larouche, Marie Claude

Larouche, Marie Claude

Des de 2019, dirigeix el Laboratoire de recherche sur les publics de la culture (lrpc.ca), una trobada multidisciplinària d'investigadors i professionals interessats en la constitució i evolució dels públics en tot l'àmbit cultural. En els últims anys, ha dut a terme activitats de recerca i desenvolupament (I+D) en el context de la formació inicial de docents a la Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), per a l'enriquiment cultural d'aquesta formació i per a la formació en la integració dels recursos culturals a l'escola preescolar i primària. Aquest I+D va suposar la creació d'una aplicació mòbil, titulada eCompagnon culturel, per als alumnes d'aquest programa, que servís de memòria dels recursos culturals mobilitzats durant la formació i com a eina de recerca per recollir dades sobre les seves experiències.

Al mateix temps, continua treballant en el disseny i l'aplicació de la primera política sobre les arts i la ciutadania cultural de la UQTR (2021), realitzant un estudi dins i fora de la universitat per garantir que respongui de la millor manera possible a les necessitats i iniciatives empreses en la comunitat en general.

Entre les publicacions recents es troben la col·lecció temàtica de la revista Digital Studies/Le champ numérique dedicada a l'acció digital i educativa de les institucions i organitzacions culturals (2022), i les obres col·lectives Tensions dans l’enseignement de l’histoire nationale et des sciences socials (2022) i Regards interdisciplinaires sur les publics de la culture (2017).

Xarxes socials:

www.uqtr.ca/marie-claude.larouche

https://www.digitalstudies.org/collections/832/

Alfabetización multimodal, artivismo educativo y redes sociales

Larouche, Marie Claude

Sinopsi de Alfabetización multimodal, artivismo educativo y redes sociales
Experiencias didácticas para la innovación docente

Aquest llibre presenta un enfocament nou en el desenvolupament de la innovació docent en explorar processos d'alfabetització multimodal i artivisme educatiu que afrontin la influència de les xarxes socials en les noves generacions discents i docents.

Mostra recerques i experiències centrades en l'educació ciutadana, històrica, artística i museística amb propostes teoricopràctiques per a la formació de competències crítiques, creatives i socials amb el propòsit de contribuir a una pedagogia compromesa.

Aquest llibre suposa un compromís docent perquè el professorat esdevingui un dels principals agents del canvi social: alfabetització multimodal, artivisme educatiu i xarxes socials com a eix principal de la innovació docent.

PUBLICACIONS DE Larouche, Marie Claude