Lemus Arce, Rafel

Lemus Arce, Rafel

Pisa como excusa

Lemus Arce, Rafel

Sinopsi de Pisa como excusa
Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza

PISA com a excusa per afavorir canvis. Els efectes de l'avaluació sobre l'alumnat i el professorat; una guia per analitzar i modificar activitats d'avaluació i ensenyament, i exemples reals de com dur a terme aquesta anàlisi.

PUBLICACIONS DE Lemus Arce, Rafel