Lemus Arce, Rafel

Lemus Arce, Rafel

Pisa como excusa

Lemus Arce, Rafel

Sinopsi de Pisa como excusa
Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza

En aquesta obra el projecte PISA és una excusa per afavorir canvis positius en les pràctiques educatives que habitualment realitzen els docents en ensenyaments mitjans. Es tracta d’una bona excusa, perquè les proves incloses a PISA, més enllà del seu ús polític i mediàtic, es basen en principis psicoeducatius rigorosos i potents, capaços de transformar l’avaluació i l’ensenyament. Com utilitzar aquests principis per produir aquesta transformació? Aquest llibre tracta de respondre aquesta qüestió mostrant, en primer lloc, que l’avaluació té efectes decisius sobre l’aprenentatge dels alumnes i l’ensenyament dels professors i que, per tant, les competències de l’avaluador són essencials per a una avaluació apropiada de les competències dels alumnes. En segon lloc, es presenta una guia inspirada en els principis de PISA per analitzar i modificar activitats d’avaluació i ensenyament. Finalment s’ofereixen exemples reals de com dur a terme aquesta anàlisi, i els canvis corresponents, en activitats d’avaluació i/o ensenyament que poden servir-nos a tots, però que s’han concretat en les àrees de llengua, matemàtiques, ciències naturals i ciències socials.

PUBLICACIONS DE Lemus Arce, Rafel