Llurda Giménez, Enric

Llurda Giménez, Enric

Enric Llurda Giménez és doctor en Filologia Anglesa i professor a la Universitat de Lleida. La seva investigació se centra en la figura del professor no nadiu de llengües estrangeres, i en les actituds lingüístiques i les percepcions dels professors i alumnes de secundària sobre l'ensenyament de llengües.

Mirades i veus

Llurda Giménez, Enric

Sinopsi de Mirades i veus
Recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües

El llibre recull les aportacions dels grups de recerca de la xarxa LLERA sobre l'Educació Lingüística i Literària en Entorns Plurilingües. Aquesta xarxa reuneix setze  equips de recerca procedents de set universitats catalanes que han investigat d’una manera continuada sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i de la literatura a Catalunya, des de visions compartides i complementàries.

PUBLICACIONS DE Llurda Giménez, Enric