Lomas García, Carlos

Lomas García, Carlos

És doctor en filologia hispànica i catedràtic de llengua ì castellana i literatura a l'IES núm. 1 de Gijón. Assessor ì de formació del professorat en el Centre del Professorat ì de Gijón (Espanya) de 1989 a 2010, fou director de la ì revista SIGNOS (1990-1997) i és codirector de TEXTOS de ì Didáctica de la Lengua y la Literatura. Com a formador ha ì intervingut en congressos, cursos i jornades a l'Estat ì espanyol, Portugal, Brasil, Mèxic, Veneçuela, Puerto ì Rico, Xile i Colòmbia. Els seus assaigs i les seves investigacions indaguen al ì voltant de les teories i les pràctiques de l'educació ì lingüística i literària en l'ensenyament secundari, als ì llenguatges i els efectes dels missatges de la ì comunicació de masses (especialment de la publicitat) i ì als vincles entre diferència sexual i social i ì transmissió escolar i cultural dels gèneres. És autor, entre altres llibres, d'El espectáculo del ì deseo (Octaedro, 1996), Cómo enseñar a hacer cosas con ì las palabras (Paidós, 1999), Érase una vez la escuela ì (Graó, 2007), ¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras ì de la igualdad entre mujeres y hombres (Península, 2008). ì Ha coordinat (collaborant també com a autor) l'edició de ì volums collectius com Mujer y educación (Graó, 2002), ì ¿Todos los hombres son iguales? (Paidós, 2003), Los ì chicos también lloran (Paidós, 1999), Textos literarios y ì contextos escolares (Graó, 2008) i Lecciones contra el ì olvido. Memoria de la educación y educación de la memoria ì (Octaedro, 2011). lomascarlos@gmail.com

Escribir textos expositivos en el aula.

Lomas García, Carlos

Sinopsi de Escribir textos expositivos en el aula.
De la teoría a la práctica.

Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

PUBLICACIONS DE Lomas García, Carlos