Longás Mayayo, Jordi

Longás Mayayo, Jordi

Intervención comunitaria con adolescentes y familias en riesgo

Longás Mayayo, Jordi

Sinopsi de Intervención comunitaria con adolescentes y familias en riesgo

És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

PUBLICACIONS DE Longás Mayayo, Jordi