Lopez Crespo, Clara

Lopez Crespo, Clara

Clara López Crespo és doctora en Ciències de l'Educació i llicenciada en Educació Física. És professora de la Facultat de Formació de Professorat i Educació de la Universitat Autònoma de Madrid. També és assessora de la revista Tándem. Didáctica de la Educación Física.

La evaluación en educación física

Lopez Crespo, Clara

Sinopsi de La evaluación en educación física
Investigación y práctica en el ámbito escolar

 El llibre conté una perspectiva àmplia i global de l’avaluació en educació física. Des de la fonamentació en la qual s’estableixen els principis bàsics, fins al seu propi marc de referència i les propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’ensenyament; de les capacitats físiques, coordinatives i de les habilitats motrius; de les actituds; dels aspectes morfològics, de l’actitud postural; dels estils de vida i la salut… per finalitzar amb experiències de participació de l’alumnat en la seva pròpia avaluació. L’obra ofereix en el seu conjunt un tractament teòric i pràctic de l’avaluació on no manquen referències contínues al marc curricular de l’educació primària i l’educació secundària. 

PUBLICACIONS DE Lopez Crespo, Clara