López Facal, Ramón

López Facal, Ramón

Enseñanza de la historia y competencias educativas

López Facal, Ramón

Sinopsi de Enseñanza de la historia y competencias educativas

El llibre pretén donar a conèixer alguns resultats d’investigacions sobre l’ensenyament de la història i el desenvolupament de competències educatives. Per això, s’analitzen els processos de construcció d’identitats a partir de la identificació amb el territori, el patrimoni i els imaginaris col·lectius; així com la competència històrica en narratives d’estudiants i futurs docents; el disseny i l’experimentació d’instruments i recursos per a l’educació civicopolítica dels estudiants; i l’anàlisi de les pràctiques d’avaluació en la recerca d’alternatives coherents que tinguin en compte el desenvolupament de competències històriques i socials.

PUBLICACIONS DE López Facal, Ramón