López Hernández, Ana

López Hernández, Ana

Ana López Hernández és mestra, llicenciada en Ciències de l'Educació i doctora en Pedagogia per la Universitat de València (2004). Ha treballat a la província de Teruel en diversos centres educatius com a mestra i com a orientadora de secundària. Actualment, exerceix al Servei Provincial d'Educació com a assessora de formació i innovació. És coautora del llibre Una experiencia de correspondencia escolar (1988) i ha escrit nombrosos articles sobre metodologies didàctiques, col·laboració professional i formació del professorat.

14 Ideas Clave. El trabajo en equipo del profesorado

López Hernández, Ana

Sinopsi de 14 Ideas Clave. El trabajo en equipo del profesorado

Aborda de manera rigorosa el treball cooperatiu a l’escola. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola.

Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · A quines necessitats del centre, de l’alumnat i del professorat respon el treball en equip?  Quines condicions personals, culturals i organitzatives faciliten o dificulten el treball en equip entre professors? · Quines són les causes de que l’individualisme sigui present amb tanta freqüència en el treball docent?  Per què en alguns centres, tot i que es facin moltes reunions, no s’aconsegueix un clima de col·laboració, recolzament i intercanvi, i com es pot passar d’aquesta situació a una altra de veritable treball en equip? 

PUBLICACIONS DE López Hernández, Ana