López Margall, Ariadna

López Margall, Ariadna

Ariadna López Margall és becària del Grup de Recerca en ì Educació Moral de la Facultat de Pedagogia de la ì Universitat de Barcelona.

Compromís cívic i aprenentatge a la Universitat

López Margall, Ariadna

Sinopsi de Compromís cívic i aprenentatge a la Universitat
Experiències i institucionalització de l'aprenentatge servei

La universitat no pot estar desconnectada de la societat, ni entregada a les exigències del mercat. Una universitat responsable ha de treballar conjuntament amb la societat per criticar el que no funciona i buscar solucions als problemes que l'afecten. L'aprenentatge servei (ApS) connecta el compromís cívic amb la docència i la recerca, i integra el servei a la comunitat amb l'adquisició de coneixements, competències i valors. L'aprenentatge servei està cridat a ser una metodologia rellevant a la universitat perquè ensenya més i millor, perquè ens ajuda a ser millors docents i, sobretot, perquè permet a la comunitat universitària aportar esforç, crítica i creativitat en molts àmbits de la vida social.

PUBLICACIONS DE López Margall, Ariadna