López Rodríguez, Francesc

López Rodríguez, Francesc

Francesc López Rodríguez ha estat mestre i participa en activitats de formació permanent del professorat. Actualment, treballa en un Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), és professor associat de la Universitat de Barcelona i assessor de la revista Guix.A més, dirigeix la col·lecció de llibres Claves para la Innovación Educativa, de la editorial Graó. Ha publicat nombrosos articles en diverses revistes. És autor de llibres de text de coneixement del medi social i natural, i també de psicopedagogia.

La educación física desde unaperspectiva interdisciplinar

López Rodríguez, Francesc

Sinopsi de La educación física desde unaperspectiva interdisciplinar

Malgrat que vivim en una societat on els valors dominants responen al credo hedonista, on cultivar el cos segons els cànons estètics de moda —fins i tot a costa de la salut— esdevé una religió, on veiem, a la televisió i en d’altres mitjans de comunicació, com s’exalça la competitivitat, fins i tot a costa de la solidaritat, com a tret que es fomenta entre els més joves, sorgeix des de l’escola —a través de l’educació física— una altra manera d’entendre la competència, la salut i l’equilibri personal. És una àrea que, a més, ens permet, de manera natural, treballar uns altres continguts de tipus transversal. En aquest sentit, en el present llibre es recull una mostra de reflexions i experiències (d’educació infantil, primària i secundària) dutes a terme per docents d’educació física que aposten per un ensenyament compromès amb l’educació integral de la persona.

PUBLICACIONS DE López Rodríguez, Francesc