López Sánchez, Félix

López Sánchez, Félix

Professor de la Universitat de Salamanca, ocupa l'única càtedra que hi ha a l'Estat espanyol sobre afecte i sexualitat. Des del 1979 ofereix ensenyaments sobre desenvolupament sexual, afectiu i social, sempre defensant el dret de viure en llibertat les diferents orientacions del desig. Té una àmplia experiència docent, investigadora i clínica, també en relació amb l'homosexualitat, tema sobre el qual ha dirigit diverses tesis doctorals. Ha publicat en aquesta mateixa col·lecció Homosexualitat i família. El que els pares, les mares, els homosexuals i els professionals han de saber i han de fer (2006).

Separar-se sense esquerdes.

López Sánchez, Félix

Sinopsi de Separar-se sense esquerdes.
Com patir menys i fer-ho bé amb els fills

Els efectes de la separació i el divorci sobre els fills. Els errors més freqüents que perjudiquen els fills i com ha de dur-se a terme un procés de separació perquè tots pateixin menys, molt especialment els fills. Com defensar els propis drets sense perdre la dignitat, sobretot quan és impossible la collaboració amb l'altre membre de la parella. Llibre útil per a tots els actors que intervenen en els processos de separació i divorci, sobretot per a les parelles amb fills, les que estan dubtant a separar-se, han iniciat un procés de separació o ja estan separats o divorciats. També per als professionals involucrats en aquests processos i per als educadors que acompanyen els fills, a més a més de la família més pròxima.

PUBLICACIONS DE López Sánchez, Félix