Lorenzo Ramírez, Núria

Lorenzo Ramírez, Núria

És professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca i grup d'innovació docent consolidats Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP).

El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI

Lorenzo Ramírez, Núria

Sinopsi de El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI

Aquest llibre, compendi dels pedagogs i de les pedagogies més rellevants del segle XX, ofereix una bona panoràmica del que ha donat de si la pedagogia gestada durant l’última centúria. La seva intenció no és tant aixecar acta historiogràfica de la pedagogia del segle XX, com fer el balanç del que pot continuar aportant a l’escola del segle XXI. L’estructura de cada capítol és la mateixa: presentació; antecedents i context històric i pedagògic de l’autor que dona nom al capítol; esbós biogràfic; idees i teories presents en la seva proposta pedagògica; aspectes metodològics, tècniques, experiències realitzades, etc.; antecessors, continuadors i companys de viatge de l’autor principal i, finalment, valoració i projecció de futur de cada una de les aportacions. Amb això el llibre pretén mostrar la pedagogia del segle XX no com un conjunt d’individualitats, sinó com un univers de constel·lacions en què hi fem destacar, això sí, la brillantor d’un nombre limitat de noms propis.

PUBLICACIONS DE Lorenzo Ramírez, Núria