Lorenzo Vicente, M. Luz

Lorenzo Vicente, M. Luz

La acción tutorial

Lorenzo Vicente, M. Luz

Sinopsi de La acción tutorial
El alumnado toma la palabra

Les relacions interpersonals, l'autoestima, el respecte envers els altres, les normes de convivència, el seguiment personal. La tutoria ens permet reflexionar sobre aquests aspectes de l'educació i sobre molts més.

PUBLICACIONS DE Lorenzo Vicente, M. Luz