Macedo, Donaldo

Macedo, Donaldo

Donaldo Macedo és professor de ingüística i ocupa una càtedra distingida d'Arts Liberals i Educació a la Universitat de Massachusetts, a Boston. És una autoritat destacada en l'àmbit de l'ensenyament de llengües i ha publicat nombrosos llibres i articles en el camp de la lingüística aplicada i de l'alfabetització crítica. Durant molts anys va ser coautor amb Paulo Freire i també traductor de les seves obres. Ha col·laborat amb Noam Chomsky en el seu llibre publicat recentment Chomsky on Miseducation.

LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI

Macedo, Donaldo

Sinopsi de LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI
Los retos del futuro inmediato

Avui dia, quan els signes del postmodernisme i la globalització són molt evidents, l'entrada al segle XXI ens obliga a repensar una nova manera d'educar i de veure la institució docent.

PUBLICACIONS DE Macedo, Donaldo