Majó Cruzate, Joan

Majó Cruzate, Joan

És doctor enginyer industrial per la Universitat ì Politècnica de Catalunya. Va ampliar estudis amb estades ì a Grenoble, París i Nova York. Té el títol de Ingenieur ì Euroopeen atorgat per la FEANI (Federació Europea ì d'Enginyers ). Fundador i president de TELESINCRO S.A., ì la primera empresa que va fabricar ordinadors a Espanya. Va ser degà del Collegi d'Enginyers Industrials els anys ì setanta i president del Consejo de Colegios a nivell ì espanyol. Alcalde de Mataró i ministre d'Indústria en el segon ì govern de Felipe González. Membre del COOB i president de ì NISA (empresa constructora de la Vila Olímpica de ì Barcelona). Conseller de la Comissió Europea en l'àrea de ì telecomunicacions i informàtica, president del WG ì INFORMATION SOCIETY FORUM (Brusselles) i del EUROPEAN ì INSTITUT FOR THE MEDIA (Düsseldorf). Va presidir l'avaluació de la política europea de recerca ì i d'innovació l'any 2000 i la Comissió promotora del ì SINCROTRÓ ALBA a Catalunya. Darrerament ha estat president de la societat BCN 22@ i ì després director general de la CORPORACIÓ CATALANA DE ì RÀDIO I TELEVISIÓ. Actualment, és vicepresident de la ì FUNDACIÓ JAUME BOFILL i president del CERCLE PER AL ì CONEIXEMENT i de dues empreses en l'àrea de l'electrònica ì i les comunicacions. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de ì Barcelona i membre del Grup de Reflexió d'Alt Nivell ì sobre el futur de la UE. Autor de Xips, cables i poder (Planeta/Proa-UOC, 1997), ì de No m'ho crec (La Magrana/RBA, 2009) i de Després de ì tocar fons (La Magrana/RBA, 2010).

Cinc ciutadanies per a una nova educació

Majó Cruzate, Joan

Sinopsi de Cinc ciutadanies per a una nova educació

Aquest llibre vol aportar una mirada esperançadora cap al futur, amb la intenció de continuar reivindicant que l’educació és la base fonamental del progrés de tots els pobles, l’instrument que ens permet ser més lliures, més humans i també més solidaris en les nostres relacions individuals i socials. Però per això l’educació no s’ha de limitar a preparar persones cultes, que també ho ha de fer, sinó que sobretot ha d’educar per a la ciutadania. Com apunta Jacques Delors, aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a conviure o viure junts són els quatre pilars de l’educació d’aquest nou mil·leni. I justament les ciutadanies que es proposen en aquest llibre pretenen desenvolupar aquest aprendre a viure junts per a la construcció d’una veritable democràcia.a.

PUBLICACIONS DE Majó Cruzate, Joan