Malbrán Alustisa, Silvia Raquel

Malbrán Alustisa, Silvia Raquel

Didáctica de la Música

Malbrán Alustisa, Silvia Raquel

Sinopsi de Didáctica de la Música

L’objectiu  és orientar els docents de Música de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat sobre el que suposa ensenyar música «musicalment». Difereix, per tant, dels manuals de didàctica de la Música convencionals, ja que aquest llibre orienta el lector no només sobre quins poden ser els mètodes i les estratègies més adients per a l’ensenyament, sinó també respecte a qüestions com ara per què ensenyar música, què ensenyar, què s’ensenya i s’aprèn dins i fora de l’aula, o a qui s’ensenya. 

Enllaç al material complementari.

PUBLICACIONS DE Malbrán Alustisa, Silvia Raquel