Malpica Basurto, Federico

Malpica Basurto, Federico

Federico Malpica és professor, investigador i doctor en ì educació -qualitat i processos d'innovació educativa- per ì la Universitat Autònoma de Barcelona. Participa en el ì desenvolupament de solucions per a la millora contínua de ì la pràctica docent i és assessor en les àrees de qualitat ì i innovació educativa, direcció estratègica, ì desenvolupament organitzatiu i gestió del canvi, així com ì en la transformació de la pràctica educativa. Actualment ì és director d'innovació del Grup EIM, i també fundador i ì director tècnic de l'Institut Escalae per a la Qualitat ì de l'Ensenyament-Aprenentatge. Ha rebut distincions com ì ara el Premi Extraordinari de Doctorat atorgat per la UAB ì (2005), o la beca Beatriu de Pinós (2007) per a ì investigadors en l'àmbit professional. És autor de ì nombrosos articles entre els quals cal destacar: «La ì soledad en la cultura docente y sus consecuencias para la ì calidad pedagógica» (2007), «La gestión de la calidad ì pedagógica a través de comunidades de mejora sobre la ì práctica educativa» (2009) i «Hacer llegar la calidad a ì las aulas: claves del sistema integrado de calidad ì educativa y formativa» (2011). És, a més a més, ponent ì habitual en congressos nacionals i internacionals sobre ì temes educatius. fmalpica@escalae.org www.calidadpracticaeducativa.org

8 Ideas Clave. Calidad de la práctica educativa

Malpica Basurto, Federico

Sinopsi de 8 Ideas Clave. Calidad de la práctica educativa
Referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje

Aborda de manera profunda allò que podem entendre els professionals de l'educació pel terme «qualitat» en els processos d'ensenyament-aprenentatge i en el desenvolupament professional docent, sense oblidar l'organització escolar i la comunitat educativa. Aquest llibre ajuda a entendre els actuals sistemes de qualitat i d'excellència aplicats a l'educació, així com els dispositius utilitzats per administracions, institucions i organismes per a la verificació dels resultats de l'aprenentatge i la valoració dels centres escolars.
 

PUBLICACIONS DE Malpica Basurto, Federico