Margallo González, Anna M.

Margallo González, Anna M.

Doctora per la UAB. És professora de secundària de llengua i literatura castellanes i del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB.

Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura

Margallo González, Anna M.

Sinopsi de Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura

En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

PUBLICACIONS DE Margallo González, Anna M.