Martí Puig, Manuel

Martí Puig, Manuel

Manuel Martí Puig és professor de la Universitat Jaume I de Castelló, al Departament d’Educació, Àrea de Teoria i Història de l’Educació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. És doctor per la Universitat de València i membre del grup de recerca ENDAVANT (Enfocament de la Diversitat com un Avantatge), membre del consell acadèmic de la càtedra Enric Soler i Godes i integrant del Seminari Permanent d’Innovació Metodològica Universitària (SPIMEU) de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha estat director de les tres edicions celebrades fins al moment del Congrés Internacional sobre Aprenentatge Permanent de la Universitat Jaume I, i ho continuarà sent. La investigació qualitativa i l’aplicació de metodologies actives i participatives centren la seva producció científica. Entre les seves línies d’investigació destaquen el desenvolupament de l’aprenentatge cooperatiu, les històries de vida i l’aprenentatge permanent.

Métodos pedagógicos activos y globalizadores

Martí Puig, Manuel

Sinopsi de Métodos pedagógicos activos y globalizadores
Conceptualización y propuestas de aplicación

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.

PUBLICACIONS DE Martí Puig, Manuel