Martín Ortega, Elena

Martín Ortega, Elena

Doctora en psicologia per la Universitat Complutense de ì Madrid. Catedràtica de psicologia evolutiva i de ì l'educació a la Universitat Autònoma de Madrid. Directora ì del Màster Oficial en Psicologia de l'Educació de la UAM. ì Li han concedit quatre sexennis i ha dirigit set tesis. Va exercir de subdirectora i directora general del ì Ministeri d'Educació i Ciència durant onze anys ì (1985-1996) i va formar part del grup responsable de la ì preparació i posada en funcionament de la reforma ì educativa de la LOGSE. Membre de l'Instituto de ì Evaluación y Asesoramiento de centres docents (IDEA) que ì du a terme avaluacions de programes i de centres ì escolares. Consultora de l'OEI en temes d'avaluació ì educativa. Les seves publicacions i investigacions se ì centren en els temes relacionats amb les concepcions de ì professors i estudiants, la lectura i l'escriptura en els ì processos d'aprenentatge, el currículum, l'assessorament ì psicopedagògic i l'avaluació educativa des de la ì perspectiva de l'aprenentatge, dels centres i del ì sistema.

Orientación Educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza

Martín Ortega, Elena

Sinopsi de Orientación Educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.

PUBLICACIONS DE Martín Ortega, Elena