Martínez Bonafé, Jaume

Martínez Bonafé, Jaume

És professor del Departament de Didàctica i Organització ì Escolar, de la Universitat de València. Vinculat a la ì creació dels Moviments de Renovació Pedagògica, el seu ì interès professional i les línies d'investigació ì desenvolupades se centren en les polítiques de control del currículum, i les relacions ì entre coneixement i poder en la formació del professorat. ì Ha dirigit investigacions sobre les polítiques del llibre ì de text escolar, l'ampliació del currículum escolar des ì dels discursos de la postmodernitat, la radicalització de ì la democràcia a l'escola, l'anàlisi crítica de les ì reformes educatives, i sobre les transformacions ì discursives en el desenvolupament de la formació inicial ì i permanent del professorat. Sobre aquestes i altres ì qüestions ha publicat diferents llibres i articles en ì editorials i revistes nacionals i internacionals. ì Participa en postgraus i doctorats de qualitat, ha estat professor convidat en diferents ì universitats hispanoamericanes i és membre dels consells ì de redacció de diferents revistes internacionals.

Materiales y recursos didácticos encontextos comunitarios

Martínez Bonafé, Jaume

Sinopsi de Materiales y recursos didácticos encontextos comunitarios

Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

PUBLICACIONS DE Martínez Bonafé, Jaume