MARTINEZ NO, M. DOLORS

MARTINEZ NO, M. DOLORS

Maria Dolors Martínez és llicenciada en Ciències Químiques i magister en Història de les Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha escrit llibres i articles sobre didàctica, divulgació i història de la ciència i la tecnologia. Ha praticipat en formació del professorat en aspectes de didàctica i d'atenció a la diversitat en l'àmbit científico-tècnic. Actualment, treballa al Servei Territorial d'Educació del Baix Llobregat.

Criterios psicopedagógicos y recursos para atender la diversidad en secundaria

MARTINEZ NO, M. DOLORS

Sinopsi de Criterios psicopedagógicos y recursos para atender la diversidad en secundaria

Ajuda per al professorat de ciències experimentals, llengua i matemàtiques en la tasca d'ensenyar alumnes que presenten capacitats i coneixements previs diversos, així com diferents motivacions i interessos.

PUBLICACIONS DE MARTINEZ NO, M. DOLORS