Martínez Torres, Mercè

Martínez Torres, Mercè

És professora titular del Departament de Psicologia ì Bàsica de la Facultat de Psicologia a la Universitat de ì Barcelona. Va obtenir el títol de doctora el 1993, a la ì Universitat de Barcelona, amb un treball sobre ì entrenament de les habilitats comunicatives. La seva ì investigació s'ha centrat en dues àrees: la psicologia de ì la comunicació i la superdotació i el talent. Té ì nombroses publicacions sobre el tema de les altes ì capacitats en solitari o compartides amb altres autors de ì prestigi en aquest campo, així com sobre les habilitats ì comunicatives i el seu entrenament. Ha assessorat a les ì conselleries d'Educació del govern autonòmic de Catalunya ì i les Canàries i ha participat en la formació d'equips ì d'atenció psicopedagògica i professorat. Ha format part ì de diverses associacions professionals nacionals i ì internacionals i ha estat delegada a Espanya del World ì Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). El ì 1999, en collaboració amb A. Castelló, va publicar: ì Alumnat excepcionalment dotat intellectualment. Documents ì d'Educació Especial, 15. És coautora del llibre Alumnado ì con altas capacidades. Colección Escuela Inclusiva: ì alumnos distintos pero no diferentes. Vol. núm. 2, ì publicat per l'editorial Graó el 2010.

Orientación Educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva

Martínez Torres, Mercè

Sinopsi de Orientación Educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva

En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

PUBLICACIONS DE Martínez Torres, Mercè