Mateos Sanz, Mar

Mateos Sanz, Mar

Mar Mateos Sanz és professora a la Universitat Autònoma de Madrid. És autora de diverses obres que tracten sobre la funció que té la metacognició en l'aprenentatge i, de manera més específica, en la lectura i l'escriptura. Entre aquests llibres, destaca Metacognición y educación.

Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura

Mateos Sanz, Mar

Sinopsi de Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura

En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

PUBLICACIONS DE Mateos Sanz, Mar