Mellado Jiménez, Vicente

Mellado Jiménez, Vicente

Vicente Mellado Jiménez és llicenciat en Ciències Físiques, doctor en Filosofia i Educació i mestre de primària. És professor titular de l'àrea de Didàctica de les Ciències Experimentals de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Extremadura. El seu camp d'investigació és la formació del professorat de ciències experimentals. Ha escrit, entre d'altres The International Handbook of Science Education (1998) i Research in Science Education in Europe (1999), publicats per Kluwer A.P. També, nombrosos articles a revistes d'investigació nacionals i internacionals, com Science Education, Research in Science Education, Science and Education, Journal of Science Teacher Education, Journal of Science Education for Students with Disabilities, Enseñanza de las Ciencias, Alambique, Revista de Enseñanza de la Física, Revista de Educación, Bordón, Revista de Educação, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, etc.

Física y Química. Investigación, innovación y buenas prácticas

Mellado Jiménez, Vicente

Sinopsi de Física y Química. Investigación, innovación y buenas prácticas
Investigación, innovación y buenas prácticas

Pretén donar a conèixer els aspectes més pràctics de la formació del professorat de Física i Química a través d’una sèrie de capítols que aborden des del coneixement didàctic del contingut, fins a les orientacions per al desenvolupament del pràcticum, tant a la fase d’observació com a la d’elaboració, experimentació i avaluació d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge. Per això es presenten: exemples de seqüències didàctiques i projectes curriculars de Física i Química especialment innovadors; una àmplia proposta de treballs pràctics en forma d’experiències o de petites investigacions, realitzats amb material usual als laboratoris i amb equips de sensors i de captació de dades; una anàlisi dels diferents tipus de simulacions informàtiques que poden utilitzar-se; les normes per a l’ús correcte de la terminologia fisicoquímica; i orientacions per a la tutorització dels treballs d’investigació a 4t d’educació secundària obligatòria i a batxillerat.

PUBLICACIONS DE Mellado Jiménez, Vicente