Mena i Berbegall, Francesc

Mena i Berbegall, Francesc

Francesc Vicent Mena i Berbegall és llicenciat en Psicologia i professor de primària. Ha exercit la professió de mestre en diferents àmbits educatius, però molt especialment en atenció a la diversitat. En l'actualitat, és psicopedagog de l'EAP per a Deficients Visuals, que proporciona atenció a la població escolar amb discapacitats visuals a Catalunya.

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Mena i Berbegall, Francesc

Sinopsi de Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

PUBLICACIONS DE Mena i Berbegall, Francesc