Miralpeix Bosch, Antoni

Miralpeix Bosch, Antoni

De los ordenadores a los dispositivos móviles

Miralpeix Bosch, Antoni

Sinopsi de De los ordenadores a los dispositivos móviles
Propuestas de creación musical y audiovisual

Partint de l’àrea de música i des d’una perspectiva interdisciplinària, aquest llibre ofereix idees per experimentar amb allò que és sonor i també per pensar en la seva aplicació en creacions mixtes, audiovisuals i multimèdia. Aquesta possible interconnexió, que possibilita el treball interdisciplinari, es fa evident a través de propostes elaborades per especialistes de música, tots ells docents en actiu i en contacte permanent amb l’alumnat. Des del seu propi àmbit, cadascuna d’aquestes propostes ens convida a integrar temes i continguts d’altres àrees trencant les fronteres entre les aules i els espais adjudicats a les diverses matèries.

PUBLICACIONS DE Miralpeix Bosch, Antoni