Miras Mestres, Mariana

Miras Mestres, Mariana

Mariana Miras Mestres és professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona, on imparteix assignatures relacionades amb l'àrea de psicologia de l'educació. També és membre del grup d'investigació LEAC (Lectura, Escriptura i Adquisició de Coneixement). Els seus treballs d'investigació recents estan vinculats a l'estudi dels processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita i a l'ús d'aquesta com a instrument d'aprenentatge.

Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos

Miras Mestres, Mariana

Sinopsi de Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos
Conocimientos y estrategias

Aquest llibre persegueix un doble objectiu: en primer lloc, proporcionar elements de reflexió i d’ajuda als estudiants que s’enfronten per primera vegada a la redacció d’un text acadèmic d’envergadura o a aquells que ja han intentat escriure aquest tipus de textos i s’han vist desbordats, poc capaços, angoixats i temptats d’abandonar; en segon lloc, pretén que els tutors, els professors o directors d’aquests estudiants puguin utilitzar el llibre com un recurs més quan es tracta d’orientar-los i ajudar-los a afrontar els processos i els productes de la comunicació acadèmica.

PUBLICACIONS DE Miras Mestres, Mariana