Moliné Fusalba, Benjamí

Moliné Fusalba, Benjamí

Benjamí Moliné Fusalba és mestre jubilat i llicenciat en història contemporània. Al llarg de quaranta anys ha treballat per una escola oberta i compromesa amb l’entorn i per promoure processos de millora de comunitats educadores i de treball en xarxa que impliquin tots els agents educatius. En aquesta línia, des d’una perspectiva d’educació en valors vinculada a l’EpD, s’ha implicat en múltiples iniciatives col·lectives: promotor d’un projecte d’agermanament i cooperació internacional entre escoles –des de fa més de vint anys–, comissió pedagògica de la Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món, comissió pedagògica de Cooperacció, elaboració de materials pedagògics, assessoraments, redacció del currículum de Ciutadania LODE, creació de la Guia de Competències i EpD, membre de Badalona Solidària i del Consell Municipal d’Entitats de Cooperació de Badalona, com a iniciatives més rellevants.

Educando para otro mundo posible

Moliné Fusalba, Benjamí

Sinopsi de Educando para otro mundo posible
Por una escuela comprometida

Apoyamos la educación que da protagonismo al educando, al que podemos acompañar para que ejercite auténticamente la autocrítica y actúe de manera consecuente. En definitiva, una educación para la ciudadanía comprometida con los derechos y la justicia global, en los contextos formales, no formales e informales; en la escuela, en casa y en el resto de ámbitos relacionales.

Este libro ofrece un sistema conceptual dirigido a ese otro mundo posible del que nos hablan sus autores y despliega un repertorio de propuestas prácticas para facilitar su implementación en los centros docentes y los diferentes escenarios educativos de la comunidad.

 

 

 

PUBLICACIONS DE Moliné Fusalba, Benjamí