Monereo Font, Carles

Monereo Font, Carles

És doctor en psicologia i professor de psicologia de l'educació a la Universitat Autònoma de ì Barcelona. Coordina l'equip d'investigació SINTE, reconegut per la Generalitat de Catalunya, i el doctorat ì en psicologia de l'educació (DIPE) de la seva universitat. Les seves línies d'investigació principals són: l'assessorament en estratègies d'ensenyament i aprenentatge, la formació de la identitat professional docent a través d'incidents crítics i l'impacte de les TIC sobre les formes d'aprendre i ensenyar. Entre les seves publicacions més recents cal destacar: MONEREO, C. (coord.) (2005) Internet y competencias básicas. Barcelona. Graó. [Menció honorífica en els ì Premis AULA 2006, organitzats per l'Obra social de la Caja de Madrid i el MEC.] COLL, C.; MONEREO, C. (ed.) (2008) Psicología de la ì Educación Virtual. Madrid. Morata. MONEREO, C. (coord.) (2009): Pisa como excusa. Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza. Barcelona. Graó. MONEREO, C. (2010): Enseñar a aprender en la educación secundaria: las estrategias de aprendizaje. A COLL,.C. ì (coord.): Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria. Barcelona. Graó, p. 85-104. MONEREO, C.; POZO, J.I. (2011): La Identidad en Psicología de la Educación: necesidad, utilidad y límites. Madrid. Narcea. WEBS: Personal: http://www.carlesmonereo.com/ Equip SINTE: http://www.sinte.es Identitat professional: http://www.sinte.es/identites Aprenentatge recíproc de competències professionals ì (universitat - educació secundària): http://www.sinte.es/arcpro/

El asesoramiento psicopedagógico a debate

Monereo Font, Carles

Sinopsi de El asesoramiento psicopedagógico a debate

El llibre planteja una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de repensar i adaptar l'orientació i l'assessorament psicopedagògic a les noves realitats personals, educatives i socials; la concreció d'un model d'intervenció realment col·laboratiu i coparticipat que afavoreixi compartir responsabilitats i objectius des de les dinàmiques de centre i de zona educativa; el paper d'assessors i orientadors en els processos d'innovació i millora de pràctiques educatives clarament inclusives; i la formació inicial i contínua centrada en com resoldre situacions problemàtiques a través del diàleg assessor.

PUBLICACIONS DE Monereo Font, Carles