Montón Sales, Mª José

Montón Sales, Mª José

María José Montón és psicòloga i psicopedagoga. Des de fa vint-i-dos anys, desenvolupa la seva tasca professional a l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) de Terrassa. Ha publicat diversos treballs relacionats amb la intervenció psicopedagògica i l'assessorament curricular, entre els quals destaquen La evaluación psicopedagógica: fases, procedimientos y utilización (1996), L'assessorament i l'orientació psicopedagògica a l'ESO (1997), La enseñanza de la lengua: una experiencia de atención a la diversidad (2000), Un proyecto común: la diversidad (2001), La educación del alumnado inmigrante. Un reto social y educativo (2002).

Atención a la diversidad

Montón Sales, Mª José

Sinopsi de Atención a la diversidad

Elements per reflexionar sobre l'atenció a la diversitat, proposta de recursos, i descripció d'experiències de com portar a la pràctica una pedagogia coherent.

PUBLICACIONS DE Montón Sales, Mª José