Montón Sales, Mª José

Montón Sales, Mª José

María José Montón és psicòloga i psicopedagoga. Des de fa vint-i-dos anys, desenvolupa la seva tasca professional a l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) de Terrassa. Ha publicat diversos treballs relacionats amb la intervenció psicopedagògica i l'assessorament curricular, entre els quals destaquen La evaluación psicopedagógica: fases, procedimientos y utilización (1996), L'assessorament i l'orientació psicopedagògica a l'ESO (1997), La enseñanza de la lengua: una experiencia de atención a la diversidad (2000), Un proyecto común: la diversidad (2001), La educación del alumnado inmigrante. Un reto social y educativo (2002).

Orientación Educativa. Atención a ladiversidad y educación inclusiva

Montón Sales, Mª José

Sinopsi de Orientación Educativa. Atención a ladiversidad y educación inclusiva

En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

PUBLICACIONS DE Montón Sales, Mª José