Mora Baringo, Vicente

Mora Baringo, Vicente

Vicente Mora Baringo va néixer a Binaced l'any 1946. És mestre i llicenciat en Pedagogia i en Dret. És inspector del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya des de 1977. Ha estat mestre i coordinador de l'Àrea d'Organització Escolar de la Inspecció de Catalunya i cap d'inspecció adjunt de Lleida. És professor del màster de Direcció i gestió de centres educatius de la Universitat de Barcelona, i de cursos de formació de directius a Catalunya i altres comunitats autònomes. És autor i coautor d'articles i llibres sobre legislació, gestió i organització escolar. També és coautor del Manual de legislación educativa y de la base de dades Educalex.

Dirección y gestión de centros docentes

Mora Baringo, Vicente

Sinopsi de Dirección y gestión de centros docentes
Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

Guia pràctica d'ajuda a la funció directiva, amb pautes d'actuació clares i concises sobre els temes més problemàtics i que amb més freqüència i entitat es presenten en la tasca diària.

PUBLICACIONS DE Mora Baringo, Vicente