Moreno Gómez, Francisco Manuel

Moreno Gómez, Francisco Manuel

Francisco Manuel Moreno Gómez (Granada, 1967). És doctor en Belles Arts i diplomat en estudis d'Arquitectura Tècnica. És  professor de Didàctica de l'expressió plàstica a la Universitat de Granada. Els seus treballs de recerca han estat exposats en diferents congressos, en els quals ha demostrat que la deficiència en la formació artística ve donada per una manca d'especialització del professorat de primària en educació artística. Ha defensat en els seus treballs la necessitat d'una educació bàsica en el llenguatge plàstic, especialment el dibuix i el desenvolupament de l'habilitat manual a primària abans d'abordar l'expressió lliure. Destaquen els seus articles publicats Pero niño ¿quién te da a ti clase de plástica', Querido Viktor, El valor de la plástica: la plástica y los sentidos i Necesidades y limitaciones de la formación plástica de los maestros de enseñanza primaria. Ha estat coautor del text , “La educación visual y plástica, hoy” publicado per l'editorial Graó i és autor del text “Arte para maestros del siglo XXI”.

La educación visual y plástica hoy

Moreno Gómez, Francisco Manuel

Sinopsi de La educación visual y plástica hoy
Educar la mirada, la mano y el pensamiento

Com ensenyar plàstica? Aquest llibre aspira a ser un reflex de la riquesa de respostes que existeixen sobre l'ensenyament d'aquesta disciplina en cadascuna de les etapes educatives
El lector trobarà tres plantejaments complementaris que conformen els seus pilars: l'expressió, les arts plàstiques i la imatge. En infantil se centra l'atenció en l'expressió i l'autoexpresió de l'alumne; en primària s'ofereixen els recursos expressius que tradicionalment s'han utilitzat en les arts plàstiques. Finalment, en secundària, s'aposta pel futur incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament de la imatge.

PUBLICACIONS DE Moreno Gómez, Francisco Manuel