Moreno Guerrero, Antonio José

Moreno Guerrero, Antonio José

Metodologías activas para la enseñanza universitaria

Moreno Guerrero, Antonio José

Sinopsi de Metodologías activas para la enseñanza universitaria

Aquest llibre tracta de mostrar les diverses metodologies pedagògiques que s'utilitzen en l'àmbit universitari, oferint una àmplia varietat de possibilitats. S'hi aborda cadascuna de les metodologies actives des d'una perspectiva pràctica, atès que en cada capítol es presenten els aspectes més teòrics dels diversos mètodes, una proposta pràctica per aplicar-los i els aspectes, tant positius com negatius, de la seva aplicació a l'aula.

PUBLICACIONS DE Moreno Guerrero, Antonio José