Moreno Sánchez, Emilia

Moreno Sánchez, Emilia

Emilia Moreno Sánchez és doctora en Pedagogia. És professora tituar a la Universitat de Huelva, on dirigeix el curs d'Expert/ta en Gènere i Igualtat d'Oportunitats. Les seves línies de treball abarquen fonamentalment els hàbits de lectura i l'estudi de les organitzacions educatives des de la perspectiva de gènere. D'aquesta última, destaca la posada en marxa del projecte de recerca I+D (Ministeri de Ciència i Tecnologia), titulat La dona a la direcció dels centres escolars: un anàlisi de les barreres que dificulten l'accés a la direcció i dels processos de gestió i lideratge escolar. També és autora d'Introducción a los estudios de la mujer: Una mirada desde las ciencias sociales (Secretaria General d'Universitats, 2002), La intervención escolar ante el género (Conselleria d'Educació i Ciència de la Junta d'Andalusia, 2002), La transmisión de modelos sexistas en la escuela, en el harén pedagógico. Perspectiva de género en la organización escolar (editorial Graó, 2000).

El harén pedagógico

Moreno Sánchez, Emilia

Sinopsi de El harén pedagógico
Perspectiva de género en la organización escolar

Una de les dimensions que subjeu a tota la dinàmica organitzativa és la de gènere. La institució escolar està integrada per homes i dones, alumnes i alumnes, pares i mares que comparteixen cada dia tasques i relacions. Aquesta condició d'homes i dones influeix en les expectatives, les concepcions, el desenvolupament de treballs, l'acompliment de càrrecs, l'envelliment, les relacions interpersonals, la distribució del temps i de l'espai, la utilització del llenguatge…

PUBLICACIONS DE Moreno Sánchez, Emilia