Muñoz Maya, Beatriz

Muñoz Maya, Beatriz

Beatriz Muñoz Maya és professora de filosofia i ètica de secundària. Poseeix una sòlida formació en resolució de conflictes, adquirida en cursos impartits per Gernika Gogoratuz, la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la Universitat Oberta de Catalunya, etc. El seu treball a l'aula s'ha centrat en educació en valors. Especialment, en l'educació per a la convivència com a via d'aprofundiment de la democràcia i la formació d'una ciutadania que no necessiti delegar la resolució dels seus conflictes en les autoritats del sistema, sinó que, per mitjà de tècniques i de l'actitud que suposa la resolució de conflictes, participi activament en els assumptes de la polis i dirimeixi les seves diferències de forma pacífica.

Aprender del conflicto

Muñoz Maya, Beatriz

Sinopsi de Aprender del conflicto
Conflictología y educación

Els autors tenen en comú la seva formació en conflictologia, i la seva dedicació professional a intentar establir les paus i proposar mètodes intel·ligents de solució no violenta de conflictes reals.

PUBLICACIONS DE Muñoz Maya, Beatriz