Muñoz Muñoz, Juan Rafael

Muñoz Muñoz, Juan Rafael

Respuesta educativa al alumnado con NEE asociada a la discapacidad

Muñoz Muñoz, Juan Rafael

Sinopsi de Respuesta educativa al alumnado con NEE asociada a la discapacidad

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.

PUBLICACIONS DE Muñoz Muñoz, Juan Rafael