Naranjo Llanos, Mila

Naranjo Llanos, Mila

Mila Naranjo Llanos és professora a la Universitat de Vic i consultora del màster oficial d'Educació i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya. És membre d'un grup d'investigació sobre interacció, comunicació i aprenentatge en entorns educatius presencials, semipresencials i en línia.

El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI

Naranjo Llanos, Mila

Sinopsi de El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI
Propuestas, estrategias y reflexiones

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.

PUBLICACIONS DE Naranjo Llanos, Mila