Noguerol i Rodrigo, Artur

Noguerol i Rodrigo, Artur

Artur Noguerol i Rodrigo és professor de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des dels anys vuitanta ha participat en múltiples experiències sobre les tècniques i estratègies d'aprenentatge com a competències bàsiques que cal desenvolupar des de totes les àrees curriculars i la necessitat d'afavorir la coordinació, dintre d'un mateix nivell i entre nivells educatius, per aconseguir el desenvolupament coherent de les persones. També ha participat en grups de recerca, tant a primària com a secundària, sobre les habilitats lingüístiques implicades en els aprenentatges de les diferents àrees curriculars i l'aprenentatge de la llengua a través del currículum.

Com treballar els continguts procedimentals a l'aula

Noguerol i Rodrigo, Artur

Sinopsi de Com treballar els continguts procedimentals a l'aula

El llibre s'ocupa dels continguts d'aprenentatge lligats al 'saber fer'. Ens mostra com treballar 42 continguts procedimentals diferents repartits entre totes les àrees de Primària. s'ocupa dels continguts d'aprenentatge lligats al 'saber fer'.

PUBLICACIONS DE Noguerol i Rodrigo, Artur