Noguerol i Rodrigo, Artur

Noguerol i Rodrigo, Artur

Artur Noguerol i Rodrigo és professor de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des dels anys vuitanta ha participat en múltiples experiències sobre les tècniques i estratègies d'aprenentatge com a competències bàsiques que cal desenvolupar des de totes les àrees curriculars i la necessitat d'afavorir la coordinació, dintre d'un mateix nivell i entre nivells educatius, per aconseguir el desenvolupament coherent de les persones. També ha participat en grups de recerca, tant a primària com a secundària, sobre les habilitats lingüístiques implicades en els aprenentatges de les diferents àrees curriculars i l'aprenentatge de la llengua a través del currículum.

Cómo trabajar los contenidos procedimentales en el aula

Noguerol i Rodrigo, Artur

Sinopsi de Cómo trabajar los contenidos procedimentales en el aula

Este libro se ocupa de los contenidos de aprendizaje ligados al 'saber hacer' y muestra como trabajar 42 contenidos procedimentales diferentes repartidos entre todas las áreas de primaria.

PUBLICACIONS DE Noguerol i Rodrigo, Artur